วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

pump,aquarium,ปั้มออกซิเจน,ปั้มออกซิเจนเงียบ,ปั้มออกซิเจนขนาดใหญ่,ปั้มออกซิเจนโซล่าเซลล์,ปั้มออกซิเจนคือ,ปั้มออกซิเจน12v,ปั้มออกซิเจนใส่ถ่าน,ทำเครื่องปั้มออกซิเจนให้ปลาง่ายๆ,สาระน่ารู้ปั้มออกซิเจน,หัวทราย,ปั้มออกซิเจนทําเอง,ทำเครื่องปั้มออกซิเจนให้ปลาง่ายๆ,ปั้มออกซิเจนแบตเตอรี่,ปั้มออกซิเจนคือ

ปั้มออกซิเจนคือ aquarium  pump ? ปั้มออกซิเจน สำหรับสัตว์นำ้นั้นมีกี่ประเภท ? ปั้มออกซิเจนคือ อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในนำ้ ให้กับสัตว์นำ้ต่างๆมีหลายแบบและหลายขนาด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน,ปั้มออกซิเจน,ปั้มออกซิเจนขนาดใหญ่

หลักๆอาจแบ่ง ปั้มออกซิเจน aquarium pump มีกี่ประเภทอะไรบ้าง ตามลักษณะได้3 ประเภทใหญ่ๆคือ
1.ปั้มออกซิเจนแบบไดอะเฟรม aquarium ปั้มลักษณะนี้มีลักษณะมีปั้ม2ข้างโดยจ่ายไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า และมีด้ามที่ติดแม่เหล็กไว้ทำให้เกิดการสั้น,ของด้ามและไปปั้มปุ่มยางทั้ง 2 ข้างทำให้เกิดลมออกทางด้านปลายได้

ข้อดีของ,ปั้มออกซิเจน ประเภทนี้คือ ราคาถูก ระดับเสียงปานกลาง ใช้งานตู้เลี้ยงปลาทั่วๆไป,ปั้มออกซิเจน

ปั้มออกซิเจน
ปั้มออกซิเจนคือ,ปั้มออกซิเจนขนาดใหญ่,ปั้มออกซิเจนทำเอง,aquarium

2. ปั้มออกซิเจนแบบปั้มขนาดเล็ก aquarium ปั้มลักษณะนี้ภายในประกอบด้วย แกนโรเตอร์ และสเตอร์อยู่ภายใน เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้า จะเกิดการตัดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้แกนโรเตอร์เคลื่อนที่ได้ ด้านบนติดใบพัดดันให้ลมออก

ข้อดีของ,ปั้มออกซิเจน ประเภทนี้คือ ราคาปานกลาง ระดับเสียงเงียบ สามารถต่อใช้ไฟ 12,24 โวลต์ได้,หรือติดกับไฟแบตเตอร์รี่รถยนต์ได้ หรือต่อชุดโซลาร์เซลล์ได้ปั้มออกซิเจน

ปั้มออกซิเจน
ปั้มออกซิเจนขนาดใหญ่,ปั้มออกซิเจนทำเอง,aquarium

3. ปั้มออกซิเจนแบบลูกสูบ aquarium ปั้มลักษณะนี้เป็นลักษณะกระบอกสูบทำให้อัดแรงลมได้มาก การหมุนเป็นลักษณะเหวียงไปมา เหมาะสำหรับบ่อเลี้ยงปลา หรือสัตว์นำ้ขนาดใหญ่

ข้อดีของ,ปั้มออกซิเจน ประเภทนี้ aquarium คือ ราคาปานกลาง ถึงราคาสูง ระดับเสียงค่อนข้างดัง ให้ลมค่อนข้างแรงต่อได้หลายๆหัวทรายปั้มออกซิเจน

ปั้มออกซิเจน
aquarium,ปั้มออกซิเจนแบตเตอรี่,ปั้มออกซิเจนทำเอง

เนื่องจากปั้มออกซิเจน aquarium มีหลายแบบหลายราคา การเลือกใช้งาน,ปั้มออกซิเจนจึงควรเลือกใช้งานให้เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพและงบประมาณที่ต้องจ่าย


รายการสินค้า,aquarium

1. ปั้มออกซิเจนแบบไดอะเฟรมขนาด4หัว,แรงดันไฟฟ้า220โวลต์ 12วัตต์
- ขนาด 18x14x9 เซ็นติเมตร,หนัก 1.14 กิโลกรัม
- ปริมาณลม 4x4L ต่อนาที
- พร้อมสายยาง
- พร้อมกันย้อน 4ตัว
- พร้อมหัวทราย4หัว
- พร้อม3ทาง4ตัว

*** ปั้มออกซิเจนราคาตัวละ 950บาทพร้อมอุปกรณ์ฟรี ***
*** ปั้มออกซิเจนค่าส่ง 100 บาท***
*** มีบริการเก็บเงินปลายทาง***

ปั้มออกซิเจนแบบไดอะเฟรม
ปั้มออกซิเจนแบตเตอรี่,ปั้มออกซิเจนทำเอง


1. ปั้มออกซิเจนเงียบ ขนาด2หัว,แรงดันไฟฟ้า220โวลต์ 12วัตต์ (Dual Ac and Dc)
- เป็นแบบเสียงเงียบความดังน้อย
- มี Adapter สามารถต่อใช้ไฟ แบบ 220โวลต์ หรือ 12 โวลต์ได้
- ขนาด 11x8.5x4.2 เซ็นติเมตร,หนัก 0.6 กิโลกรัม
- ปริมาณลม 2x4L ต่อนาที
- พร้อมสายยาง
- พร้อมหัวทราย2หัว

*** ปั้มออกซิเจนราคาตัวละ 850บาทพร้อมอุปกรณ์ฟรี ***
*** ปั้มออกซิเจนค่าส่ง 100 บาท***
*** ปั้มออกซิเจนมีบริการเก็บเงินปลายทาง***

ปั้มออกซิเจนเสียงเงียบ
ปั้มออกซิเจนเงียบ

ปั้มออกซิเจน12v,ปั้มออกซิเจนใส่ถ่าน aquarium
1. ปั้มออกซิเจน12v ขนาด1หัว,แรงดันไฟฟ้า12โวลต์ 3วัตต์ ( Dc Mode)
- เป็นแบบเสียงเงียบความดังน้อย
- มี Adapter สามารถต่อใช้ไฟ แบบ  12 โวลต์ได้
- ขนาด Dia27x 58 mm,หนัก 0.2 กิโลกรัม
- ปริมาณลม 1x2L ต่อนาที
- พร้อมสายยาง
- พร้อมหัวทราย1หัว
ทำเครื่องปั้มออกซิเจนให้ปลาง่ายๆ,ปั้มออกซิเจนแบตเตอรี่

*** ปั้มออกซิเจนราคาตัวละ 500บาทพร้อมอุปกรณ์ฟรี ***
*** ปั้มออกซิเจนค่าส่ง 50 บาท***
*** มีบริการเก็บเงินปลายทาง***

ปั้มออกซิเจน12v
ปั้มออกซิเจน12v,ปั้มออกซิเจนใส่ถ่าน,ปั้มออกซิเจนทําเอง,ทำเครื่องปั้มออกซิเจนให้ปลาง่ายๆ,ปั้มออกซิเจนใส่ถ่าน


1. ปั้มออกซิเจนโซล่าเซลล์ 6vขนาด1หัว,แรงดันไฟฟ้า6โวลต์ 2วัตต์ ( Dc Mode)
- เป็นแบบเสียงเงียบความดังน้อย
- แผงโซลาร์เซลล์
- ขนาด Dia27x 58 mm,หนัก 0.2 กิโลกรัม
- ปริมาณลม 1x2L ต่อนาที
- พร้อมสายยาง
- พร้อมหัวทราย1หัว
ทำเครื่องปั้มออกซิเจนให้ปลาง่ายๆ,ปั้มออกซิเจนแบตเตอรี่

*** ปั้มออกซิเจนราคาตัวละ 650บาทพร้อมอุปกรณ์ฟรี ***
*** ปั้มออกซิเจนค่าส่ง 100 บาท***
*** มีบริการเก็บเงินปลายทาง***

ปั้มออกซิเจนโซล่าเซลล์
ปั้มออกซิเจนโซล่าเซลล์,ปั้มออกซิเจนใส่ถ่าน,ปั้มออกซิเจนทําเอง,ทำเครื่องปั้มออกซิเจนให้ปลาง่ายๆ
1. ปั้มออกซิเจนขนาดใหญ่1หัว,แรงดันไฟฟ้า220โวลต์ 55วัตต์
- เป็นแบบเสียงปานกลาง
- ขนาด 19x 10x13 cm,หนัก 2.4 กิโลกรัม
- ปริมาณลม 60L ต่อนาที
- ใช้หัวทรายได้ประมาณ 15 หัว
- พร้อยสายยาง
- หัวทรายฟรี 8 หัว

การใช้ผลิตภัณฑ์:
เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงสัตว์สุกรโรงแรมร้านอาหารผลิตภัณฑ์น้ำจืดการเติมอากาศแก๊สแผงลอยตลาดการผลิตการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องจักรอาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์ แหล่งที่มาของอุปกรณ์โฆษณานีออน

คำแนะนำ
สำหรับการใช้งาน: เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับของน้ำปั๊มลมควรอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าผิวน้ำประมาณ 20 ซม. หรือควรติดตั้งวาล์วหยุดบนท่อระบายอากาศ


*** ปั้มออกซิเจน ราคาตัวละ 2,600 บาทพร้อมอุปกรณ์ฟรี ***
*** ปั้มออกซิเจน ค่าส่ง 200 บาท***
*** มีบริการเก็บเงินปลายทาง***

ปั้มออกซิเจน
aquarium


2. ปั้มออกซิเจนขนาดใหญ่ aquarium 1หัว,แรงดันไฟฟ้า220โวลต์ 385วัตต์
- เป็นแบบเสียงปานกลาง
- ขนาด 30x 16x18 cm,หนัก 6.5 กิโลกรัม
- ปริมาณลม 300L ต่อนาที
- ใช้หัวทรายได้ประมาณ 75 หัว

การใช้ผลิตภัณฑ์: aquarium
เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงสัตว์สุกรโรงแรมร้านอาหารผลิตภัณฑ์น้ำจืดการเติมอากาศแก๊สแผงลอยตลาดการผลิตการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องจักรอาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์ แหล่งที่มาของอุปกรณ์โฆษณานีออน

คำแนะนำ aquarium
สำหรับการใช้งาน: เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับของน้ำปั๊มลมควรอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าผิวน้ำประมาณ 20 ซม. หรือควรติดตั้งวาล์วหยุดบนท่อระบายอากาศ


*** ปั้มออกซิเจนราคาตัวละ 6,500 บาทพร้อมอุปกรณ์ฟรี ***
*** ปั้มออกซิเจนค่าส่ง 200 บาท***
*** มีบริการเก็บเงินปลายทาง***

ปั้มออกซิเจนขนาดใหญ่
ปั้มออกซิเจนขนาดใหญ่

3. ปั้มออกซิเจนขนาดใหญ่ aquarium 1หัว,แรงดันไฟฟ้า220โวลต์ 525วัตต์
- เป็นแบบเสียงปานกลาง
- ขนาด 34x 17x20 cm,หนัก 9 กิโลกรัม
- ปริมาณลม 450L ต่อนาที
- ใช้หัวทรายได้ประมาณ 112 หัว

การใช้ผลิตภัณฑ์: aquarium
เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงสัตว์สุกรโรงแรมร้านอาหารผลิตภัณฑ์น้ำจืดการเติมอากาศแก๊สแผงลอยตลาดการผลิตการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องจักรอาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์ แหล่งที่มาของอุปกรณ์โฆษณานีออน

คำแนะนำ aquarium
สำหรับการใช้งาน: เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับของน้ำปั๊มลมควรอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าผิวน้ำประมาณ 20 ซม. หรือควรติดตั้งวาล์วหยุดบนท่อระบายอากาศ


*** aquarium ปั้มออกซิเจนราคาตัวละ 8,000 บาทพร้อมอุปกรณ์ฟรี ***
*** aquarium ปั้มออกซิเจนค่าส่ง 200 บาท***
*** มีบริการเก็บเงินปลายทาง***

ปั้มออกซิเจนขนาดใหญ่
ปั้มออกซิเจนขนาดใหญ่,aquarium
สอบถามปั้มออกซิเจน aquarium
แนน 0863343495
แฟกซ์ 020129393
ไอดีไลน์ :  @vzg9707z
Website : http://xn--12coi1dg0byfa7a9a7j6d.blogspot.com/

ขั้นตอนการสั่งสินค้า
1.เลือกสินค้าที่ต้องการ ตรวจสอบรายละเอียดที่ต้องการใช้งาน
2.แอดไอดีไลน์ด้านบน  
@vzg9707z หรือคิวอาร์โค๊ดด้านล่าง ชื่อ เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย
3.แคปรูปรายการสินค้าที่ต้องการส่งมาในไลน์
4.คอนเฟริมราคาและรายการสินค้าจากทางร้านอีกครั้งหนึ่ง
5.หลังจากร้านคอนเฟริมแล้ว ให้แจ้งชื่อที่อยู่มือถือ ทางไลน์ให้ชัดเจน
6.ทางร้านจะทำการทดสอบและตรวจสอบสินค้าอีกครั้งเพื่อส่งให้ลูกค้า
7.ถ้าลูกค้าคอนเฟริมพร้อมส่งชื่อที่อยู่มือถือเรียบร้อย ก่อนบ่ายโมงตรง สินค้าจะถึงลูกค้าวันถัดไปไอดีไลน์ :  @vzg9707zProduct : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393